کمپانی Schott Instruments آلمان از جمله بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی و فرایند در جهان می باشد. محصولات این شرکت شامل طیف وسیعی از تجهیزات سنجش الکتروشیمیایی، تیتراتورها، اسپکتروفتومتر و انواع ویسکومترهای دستی، اتوماتیک و کاپیلاری (Capillary) می باشد.

 

 

 

Capillary Viscometry

Laboratory Electrodes

Hotplates and Stirrers

Meters

Photometry

Process Electrodes

Refraktometrie

TitrationDownload here:

Schott Instruments General Catalogue

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل