کمپانی 3S Analyzers ایتالیا، در زمینه تولید تجهیزات اندازه گیری آنلاین و مانیتورینگ آب فعالیت دارد. از جمله محصولات این شرکت می توان به سیستم اندازه گیری کلر، BOD، COD و نیترات اشاره نمود. شرکت آیریک صنعت فناور نماینده رسمی کمپانی 3S Analyzers ایتالیا می باشد.

 

 


TOC ANALYZER

On-line TOC analyzer

 

COLORIMETER

On-line Photometric Analyzer

 

HC METER

On-line OIW (oil in water) / PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) analyzer

 

COD METER

On-line UV 254nm continuous measurement of organic load

 

NO3 METER

On-line UV nitrate analyzer

 

UV COLORMETER

On-line UV color analyzer

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل