کمپانی Parker Balston آمریکا، از جمله معتبرترین و بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات تولید گازهای خالص و فوق خالص آزمایشگاهی شامل ژنراتور هیدروژن، نیتروژن، هوا و ... می باشد.

شرکت آیریک صنعت فناور، افتخار تامین چندیدن دستگاه ژنراتور هیدورژن از کمپانی مزبور جهت شرکتهای پتروشیمی خارگ و پتروشیمی امیر کبیر را در کارنامه خود دارد.

Products

 

Nitrogen Generators

Hydrogen Generators

FID Makeup Gas Generators

Gas Stations

Zero Air Generators

FT-IR Purge Gas Generators

Ultra Dry Gas Generators

TOC Gas Generators

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل