کمپانی Koehler آمریکا از جمله بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات تست صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در جهان می باشد.

Materials Testing Applications:

Viscosity

Penetration

Flash Point

General Test Equipment

Distillation

Fuels

Lubricating Oils

Tribology (Wear & Friction)

Lubricating Greases

Bitumens & Waxes

Certified Reference Standards

 

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل