کمپانی Cofomegra ایتالیا در زمینه تولید تجهیزات تست صنایع رنگ و رزین فعالیت می نماید. از جمله محصولات این شرکت می توان به کابینتهای پاشش مه نمک و کابینت رطوبت اشاره نمود.


- SOLARBOX - Accelerated test of resistance to sunlight

1) Acceleration Factor

2) Air Cooling Unit

3) Grey and Blue Scale

4) RADIOMETER calibration

5) UV filters spectrum

6) UV RADIOMETER and BST THERMOMETER

 

- CORROSIONBOX - Humidity and Salt Spray Test

CORROSIONBOX for cyclic immersion in salt solution

 

- DENSITOMETERS - Quality controls

Quality Controls

 

- ULTRAMATIC - Magnesium and Zinc Etching machines

1) MAGNESIUM DIES photo gallery

2) MAGNESIUM Etching Procedure

3) ZINC Etching Procedure

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل